Meet the teamLwando Mfeketho

Lwando Mfeketho

Managing Director

Ananias Mofokeng

Ananias Mofokeng

Non-Executive Director

Zithulele Vilane

Zithulele Vilane

OperationsBusi

Busisiwe Malinga

HR Manager

Sonwabile Magengenene

Sonwabile Magengenene

Digital Marketing Director


© 2020 Umnotho Cash Management Solutions. All rights reserved.Website Designed By Sonwabile Magengenene